Hogy miért válaszd a
vegán életmódot?

Vegán állatvédelmi demonstráció a Váci utcában

Empátia

Animalkind könyv borító

Animalkind


A könyv az állatok érzelmi és mentális képességeit tárgyalja, és tippeket ad arra, hogyan éljünk velük kihasználás nélküli, tiszteletteljes kapcsolatban. A célja, hogy gyakorlati lépéseket kínáljon az állatok jobb megértéséhez és védelméhez.

Üvegfalak videó borítókép

Üvegfalak


Paul McCartney zenei legenda és aktivista erőteljes narrációt ad erről a kötelező videóról. Nézd meg és tudd meg, hogy miért lenne mindenki vegán, ha a vágóhidaknak üvegből lennének a falai

Földlakók dokumentumfilm borítóképe

Földlakók


Egy dokumentumfilm az emberiség állatoktól való függőségéről, de bemutatja a totális tiszteletlenségünket is eme \"nem-emberi segítők\" iránt.

30 nem-vegán kifogás és a rájuk adott válaszok könyv borító

30 nem-vegán kifogás és a rájuk adott válaszok


Ez a könyv lefedi szinte az összes kérdést, ami egy kezdő vegánban, illetve a téma iránt érdeklődőben felmerülhet.

Ed Winters előadás közben

Ezután soha nem fogsz úgy tekinteni az életedre mint eddig


Earthling Ed előadása saját vegánná válásáról és a veganizmus morális lényegéről.

A haburgered ára könyv borító

A Hamburgered Ára


A tudatos ételválasztással pozitív hatást gyakorolhatunk saját egészségi állapotunkra, bolygónk jövőjére és több milliárd, a Földön velünk együtt élő érző lény, vagyis az állatok életére. Ahhoz azonban, hogy változtatni tudjunk, legyen az bármennyire is kegyetlen, muszáj szembenéznünk a valósággal. Ha egyszer összeszedjük a bátorságunkat, és bepillantunk a függöny mögé, az életünk és az ételünk már nem lesz többé ugyanolyan.

Melanie Joy - Miért szeretjük a kutyákat, esszük meg a disznókat, és viseljük  a teheneket? könyv borító

Miért szeretjük a kutyákat, esszük meg a disznókat és viseljük a teheneket? – Bevezetés a karnizmusba


Melanie Joy amerikai szociálpszichológus könyve a húsevés hiedelmi rendszeréről és pszichológiájáról, amit Joy karnizmusnak nevez. A karnizmus fogalma e könyv révén vált széles körben ismertté. A karnizmus a fajizmus egyik fajtája, etikai ellentéte a veganizmusnak, ami erkölcsi elkötelezettségből elutasítja a hús és más állati termékek fogyasztását, illetve az állatok kihasználását.

Állatok a tányéromon könyv borító

Állatok ​a tányéromon


Jonathan Safran Foer könyve a legeredetibb hangvételű könyv, amit ebben az évszázadban írtak az étkezés témakörében. Rengeteg humorral, iróniával és ébresztő gondolatokkal mutat rá a húsipar és a húsevés visszásságaira, illetve arra, hogy az állatokhoz való viszonyunk sok esetben milyen méltánytalan és tisztességtelen.

Peter Singer - Az állatok felszabadítása könyv borító

Az állatok felszabadítása


Az állatok felszabadítása azt a tételt bizonyítja, hogy szenvedésre és örömérzésre képes nem emberi lényeket tárgyakként használni, természetes szükségleteiket semmibe venni éppoly erkölcstelen, mint bármely rasszista vagy szexista disz­krimináció.

Gary Yourofsky előadás közben

A legjobb beszéd, amit valaha hallottál


Gary Yourofsky lelkesítő beszéde, amit a Georgia Tech-en tartott 2010 nyarán. A beszéde segít etikus dön­téseket hozni egy tisztább szív és lelki­ismeret remé­nyé­ben.

Az igazi Mátrix - 101 ok, hogy a piros tablettát vedd be előadás borítókép

Az igazi Mátrix - 101 ok, hogy a piros tablettát vedd be


Egy humoros és őszinte előadás az étkezés és a kultúra kap­cso­la­tá­ról.

Uralom dokumentumfilm borítókép

Uralom


A Dominion egy 2018-as ausztrál dokumentumfilm. A dokumentumfilmet elsősorban rejtett kamerákkal és drónokkal forgatták ausztrál farmokon és vágóhidakon belül.

Bár a veganizmus szigorúan egy állatjogi mozgalom, egyéb pozitív vonzatai is vannak

Egészség

Növényi étrend a teljes életért könyv borító

Növényi étrend a teljes életért


Dr. Iller Barbara könyve átfogó útmutatót nyújt a teljes értékű növényi étrendhez, és bemutatja annak egészségügyi előnyeit. A könyvet szakértők is ajánlják, és segít a hosszú távú életmódváltásban.

The game changers dokumentumfilm borítókép

The Game Changers


A The Game Changers egy 2018-as dokumentumfilm olyan sportolókról, akik növényi alapú étrendet folytatnak.

Food choices dokumentumfilm borítókép

Food Choices


Az élelmiszer választással kapcsolatos kutatás azt vizsgálja, hogy az emberek hogyan választják ki az ételt, amit esznek. Egy interdiszciplináris téma, az ételválasztás pszichológiai és szociológiai szempontokat, gazdasági kérdéseket és érzékszervi szempontokat foglal magában.

Mi a fene az az egészség dokumentumfilm borítókép

Mi a fene az az egészség?


Végig­kö­vet­het­jük a bátor doku­men­tum­filmes Kip Andersen útját, amint feltárja a krónikus meg­be­te­gedések meg­e­lő­zé­sé­nek és vissza­for­dí­tás­ának titkait, valamint meg­vizs­gálja, hogy a világ vezető egész­ség­ü­gyi szer­ve­ze­tei miért nem akarják, hogy ismerjük ezeket.

Villák a kések felett dokumentumfilm borítókép

Villák a kések felett


Ez a mozifilm utánajár annak a meg­döb­bentő állí­tás­nak, hogy az állati eredetű és fel­dol­gozott élel­mi­sze­rek elke­rül­ésével a legtöbb, ha nem az összes minket sújtó betegség és elvál­to­zás meg­állítható vagy akár vissza is for­dít­ható.

Környezetvédelem

Bio­fi­zi­kai lehe­tő­sé­ge­ink a világ élel­me­zé­sére további erdő­ir­tá­sok nélkül statisztika

Bio­fi­zi­kai lehe­tő­sé­ge­ink a világ élel­me­zé­sére további erdő­ir­tá­sok nélkül


A Föld fenn­ma­radt erde­je­i­nek védelme kiemelt fon­tos­ságú kihívás mind­annyi­unk jövője szem­pont­já­ból! Ez egy 2016-ban készült átfogó tanulmány, amely 67 különböző tudo­má­nyos forrásra támasz­kodva azt vizsgálja, hogy milyen étrend a leg­meg­fe­le­lőbb a bolygónk maradék erde­j­e­i­nek védel­mé­ben és hogyan lehet megoldani az emberiség élel­me­zé­sét olyan módon, hogy az legalább 2050-ig fenn­tart­ha­tó legyen.

Cowspiracy dokumentumfilm borító

Cowspiracy - A fenntarthatóság titka


Úttörő környezetvédelmi dokumentumfilm. Kip Andersen útját mutatja be, aki felfedezi a bolygó legpusztítóbb iparágát, és azt kutatja, hogy a világ legnagyobb környezetvédő szervezetei miért félnek beszélni róla.

Seaspiracy dokumentumfilm borítókép

Seaspiracy


A Seaspiracy egy 2021-ben készült dokumentumfilm a halászat környezeti hatásairól, amelyet Ali Tabrizi brit filmrendező rendezett. A film a tengeri élővilágra gyakorolt ​​emberi hatásokat vizsgálja, és a halfogyasztás megszüntetése mellett szól.