Általános szerződési feltételek

Alapfogalmak

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: „ÁSZF”) a www.veganaktivistak.hu és aloldalait (továbbiakban: „Honlap”) olvasó, megtekintő, látogató és használó felhasználókra (továbbiakban: „Felhasználó” együttesen „Felhasználók”, illetve „Felhasználás”) vonatkozó szabályokat, továbbá a Vegán Aktivisták Magyarország Egyesület által, a távollévő szerződő felek között létrejövő szerződések szabályai szerint kötött Támogatási szerződésre vonatkozó szabályokat tartalmazza. Ezen feltételek a honlap összes aloldalára érvényesek.

Adatkezelési tájékoztató: a Vegán Aktivisták Magyarország Egyesület (rövidített néven: VAM) a www.veganaktivistak.hu honlappal összefüggésben és azon keresztül megvalósított adatkezelési tájékoztató. Az adatkezelési tájékoztató a www.veganaktivistak.hu/adatkezeles webcímen érhető el. A Vegán Aktivisták Magyarország Egyesület fenntartja a jogot az Adatkezelési tájékoztató dokumentum módosítására, az utolsó módosítás dátuma mindig feltüntetésre kerül. Amennyiben a személyes adatokat érintő súlyosabb módosításról van szó, akkor az Adatkezelési tájékoztató ismételt elfogadására lehet szükség, melyről e-mail formájában tájékoztatja a Támogatót.

Alkalmi támogatás: Az alkalmi támogatás, egy olyan támogatástípus, amelynek esetében a Támogató a Vegán Aktivisták Magyarország Egyesületnek címzett Támogatást egy alkalommal teljesít. Az alkalmi támogatás megismételhető bármennyi alkalommal, de havi ismétlődés nincs beállítva hozzá. A banki átutalással teljesített Támogatás a Vegán Aktivisták Magyarország Egyesület részére minden esetben Alkalmi támogatásnak minősül, akkor is, ha a Támogató azt minden hónapban azonos időpontban és azonos összegben teljesíti a Vegán Aktivisták Magyarország Egyesület részére.

ÁSZF: Jelen dokumentum, melyet a Vegán Aktivisták Magyarország Egyesület a Támogatási szerződések megkötésének céljából és azokat szabályozandóan alkalmaz. A Vegán Aktivisták Magyarország Egyesület fenntartja a jogot jelen dokumentum módosítására, az utolsó módosítás dátuma mindig feltüntetésre kerül.

Stripe: A bankkártyás Támogatásnak hátteret biztosító pénzügyi vállalat. Stripe, Inc. (Székhelye: Dél-San Francisco és Dublin) Adatkezelési tájékoztató elérhetősége: https://stripe.com/en-hu/privacy Felek: a Támogató és a Vegán Aktivisták Magyarország Egyesület együttesen.

Hírlevél: A Vegán Aktivisták Magyarország Egyesület által küldött elektronikus levél, melyen keresztül a Hírlevélre feliratkozóval kapcsolatba lép. Erre a Hírlevélre bárki feliratkozhat, az e-mail alján található Leiratkozás gombbal pedig bármikor leiratkozhat.

Rendszeres támogatás: a Támogatás azon típusa, mely esetben a Támogató arra vállal kötelezettséget, hogy támogatását havonta azonos összegben megismétli, a Stripe rendszerén keresztül. A Rendszeres támogatás a Támogató által bármikor egyoldalúan és indokolás nélkül módosítható a jelen ÁSZF 3. pontja illetve a 3/4. pontja szerint és bármikor egyoldalúan és indokolás nélkül megszüntethető a Támogató felmondásával. A Rendszeres támogatás automatikusan megszűnik amennyiben az első támogatás teljesítéséhez használt bankkártya lejár vagy az ÁSZF 3/5. pontja szerintik esetekben.

Támogatás: a Támogató által, a Vegán Aktivisták Magyarország Egyesület részére a Támogatási szerződés keretei között, a Támogató saját vagyona terhére ingyenesen és önkéntesen teljesített vissza nem követelhető pénzszolgáltatás, mely a jelen ÁSZF hatálya alatt típusát tekintve lehet Alkalmi támogatás-, vagy Rendszeres támogatás.

Támogatási szerződés: A Támogató és a Vegán Aktivisták Magyarország Egyesület jogviszonya a jelen ÁSZF 1/1. pontja szerinti egyedi adattartalommal és a jelen ÁSZF szerinti mögöttes szabályokkal.

Támogató: az a teljes mértékben cselekvőképes, természetes személy, vagy jogi személy, aki, vagy amely saját vagyona terhére ingyenesen és önkéntesen, vissza nem követelhető pénzszolgáltatás teljesítését vállalja a Vegán Aktivisták Magyarország Egyesület részére a Támogatási szerződés keretei között.

VAM: a Vegán Aktivisták Magyarország Egyesület által kiadott www.veganaktivistak.hu oldalon elérhető on-line sajtótermék.

Vegán Aktivisták Magyarország Egyesület: a Támogatási szerződés kedvezményezettje az alábbi adatok szerint:

Szervezet hivatalos neve:Vegán Aktivisták Magyarország Egyesület
Szervezet címe:1144 Budapest, Vezér utca 77 B 1/5
Adószám:18653153-1-42
Képviseli:Lázár Lajos alelnök, Schmidt Adrián elnök, Dr. Herke Vivien alelnök
Elektronikus levélcím:info@veganaktivistak.hu

A Vegán Aktivisták Magyarország Egyesület a Támogatásokat az alábbi felület(ek)en tudja fogadni a jelen ÁSZF hatálya alatt.

 • A Honlapon igénybevételével a Stripe rendszerén keresztül teljesített on-line bankkártyás fizetéssel.
 • Saját netbankon indított eseti átutalással.

Az on-line bankkártyás Támogatások teljesítésében a Vegán Aktivisták Magyarország Egyesület jelenleg a Stripe -al működik együtt.

A Támogatók bankkártya-, bankszámla- és fizetési fiók adatainak a Vegán Aktivisták Magyarország Egyesület-nél való rendelkezésre állásával kapcsolatos tájékoztatás.

A Vegán Aktivisták Magyarország Egyesület a Stripe -tól és harmadik személy(ek)től sem kap olyan pénzügyi-, vagy bankkártya-adatokat, melyekkel a Támogató bankszámláját, vagy a fizetési fiókját a Támogató közreműködése és előzetes jóváhagyása nélkül megterhelhetné, vagy onnan bármilyen összegű pénzösszeget vonhatna le.

Semmilyen körülmények között nem kerül a Vegán Aktivisták Magyarország Egyesülethez támogatói bankkártyához, bankszámlaszámhoz, vagy fizetési fiókhoz tartozó jelszó, vagy érvényesítő kód (CVV/CVC kód).

A Vegán Aktivisták Magyarország Egyesület az együttműködő fizetési szolgáltatótól az Adatkezelési tájékoztató szerinti adatokat kapja meg, melyek továbbítása elsősorban a Vegán Aktivisták Magyarország Egyesületet terhelő könyvvezetési kötelezettség teljesítéséhez jogszabály szerint szükséges adatok (például a Támogatás összege, a Támogatás teljesítési időpontja), másodsorban pedig olyan adatok, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy amennyiben egy fizetési tranzakció során valamilyen hiba lép fel (például lejárt a kártya érvényessége, a fizetési tranzakció teljesítése során időtúllépés történt), úgy arról a Vegán Aktivisták Magyarország Egyesület a Támogatót a Támogatás teljesítésének érdekében tájékoztatni tudja.

A Támogató egyben tudomásul veszi, hogy a Vegán Aktivisták Magyarország Egyesület, mint adatkezelő által a Felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerülnek a Stripe, mint adatfeldolgozó részére.

Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, email cím, választott támogatási forma. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a Stripe vonatkozásában az alábbi linken tekinthető meg:
https://stripe.com/en-hu/privacy

Külön kiemelendő, hogy a Vegán Aktivisták Magyarország Egyesület weboldalán, az online fizetéshez használt bankkártyák adatainak kezelése a kártya-kibocsátó társaság által meghatározott feltételek szerint történik. A teljes bankkártya-adatokhoz sem a Vegán Aktivisták Magyarország Egyesület, sem a Stripe nem fér hozzá.

Támogatási szerződés

1/1. Létrejötte: A Támogató a Támogatási szerződést önkéntes és szabad akaratából hozza létre, a Honlap használatával és jelen ÁSZF 1/9. pontja szerint, ráutaló magatartásával tudja ezt megtenni. Technikai lépések a Honlap használatával történő Támogatási szerződés megkötésére:

 • A Támogató kiválasztja a támogatási formát, mely lehet on-line bankkártyás fizetés a Stripe rendszerén keresztül, vagy egyedi saját kezűleg indított banki átutalás.
 • Az on-line fizetés esetén a Támogató kiválasztja a Támogatás típusát, mely lehet Alkalmi vagy Rendszeres. Megadja a vezetéknevét, keresztnevét vagy a cégnevét, elektronikus elérhetőségét, továbbá elfogadja a Vegán Aktivisták Magyarország Egyesület jelen ÁSZF -jét és Adatkezelési tájékoztatóját. Opcionálisan feliratkozhat a hírlevélre, majd a Támogatom gombra kattintva létrehozza a Támogatási szerződést.
 • A Támogatom gombra kattintás előtt önkezűleg is javíthatóak az elgépelési hibák, egyszerű törléssel, azt követően pedig az info@veganaktivistak.hu on-line levélcímre küldött levélben.
 • Önkezű banki átutalással teljesített Támogatás esetén pedig a Támogató a saját bankjának weboldalán vagy alkalmazásából, saját paraméterekkel teljesít Támogatást a Vegán Aktivisták Magyarország Egyesület részére.

1/2. A Felek között az alábbiak szerint jön létre:

 • Ha a Támogató a Stripe rendszerét kívánja igénybe venni a Támogatás teljesítésére, akkor a Támogatom gombra kattintással.
 • Ha a Támogató egyedi banki átutalással teljesít Támogatást a Vegán Aktivisták Magyarország Egyesület részére, akkor pedig abban a percben, amikor a Támogatás jóváírásra kerül a Vegán Aktivisták Magyarország Egyesület által, a weboldalon közölt számlaszámra.

1/3. Amennyiben a weboldalon Stripe-on keresztül indít támogatást a Támogató, akkor a Vegán Aktivisták Magyarország Egyesület visszaigazolást küld a Támogató részére. Banki átutalással történő Támogatás esetén nem küld visszaigazolást.

1/4. A Támogatási szerződés adattartalmát a Támogató által megadott adatok képzik. A Felek jogviszonyát jelen ÁSZF mögöttes szabályként rendezi.

1/5. A Támogatási szerződés kizárólagos nyelve a Magyar.

1/6. A Támogatási szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül.

1/7. Amennyiben a Támogató az ÁSZF korábbi változatát kívánja megtekinteni, úgy a megjelölt változatot a Vegán Aktivisták Magyarország Egyesület online e-mail címére küldött kérés után elektronikus úton küldi meg számára.

1/8. A Támogató a Támogatási szerződés létrehozása során a jelen ÁSZF elfogadásával kijelenti, hogy a Támogató jelen ÁSZF szerinti fogalmának megfelel és szavatol azért, hogy saját adatait a valóságnak megfelelően adja meg. Abban a nem várt esetben, ha a jelen alpont szerinti kötelezettségvállalás hibásan teljesítettnek minősül, úgy a Támogató felel minden jogkövetkezményért és joghátrányért amely a nyilatkozata valótlanságából adódik.

1/9. A Támogató a jelen ÁSZF tartalmát a Stripe rendszerén történő fizetés esetén a vonatkozó jelölődoboz bejelölésével és „Támogatom” ikonra kattintással fogadja el, egyedi banki utalással teljesített Támogatási szerződés esetén pedig az egyedi banki utalás megindításával, ráutaló magatartással minősül a jelen ÁSZF a Támogató által elfogadottnak.

1/10. A Támogató a jelen ÁSZF 1.9. alpont szerinti elfogadásával kijelenti azt is, hogy a jelen ÁSZF-et elolvasta, megértette és Támogatási szerződés létrehozását kívánja a jelen ÁSZF rendelkezéseinek megfelelően.

Támogatási szerződés tartalma

2/1. A Támogatási szerződésben a Támogató a saját vagyona terhére, ingyenesen és önkéntesen teljesítendő, vissza nem követelhető pénzszolgáltatás teljesítésére vállal kötelezettséget.

2/2. A Támogatás típusa lehet Alkalmi támogatás, vagy Rendszeres támogatás, mely támogatási típust a Támogató egyoldalúan határozhat meg.

2/3. A Támogatási szerződésben teljesíteni vállalt támogatást a Vegán Aktivisták Magyarország Egyesület a Támogatási szerződés létrejöttekor külön nyilatkozat megtétele nélkül automatikusan elfogadja és a jelen ÁSZF közzétételével kötelezi magát arra, hogy azt a következő céljai megvalósítására használja:

 • Állatvédelem, valamint az emberek tájékoztatása arról, hogy az állatok nem az emberek céljaiért léteznek, ezért használatuk morálisan elfogadhatatlan és a vegán életmód egészséges volta miatt szükségtelen is. Célkitűzésünk annak népszerűsítése, hogy az állati eredetű termékek és szolgáltatások nélkül az ember teljes értékű életet tud élni, ezáltal az érző állatok kizsákmányolás nélkül, békében élhetik le életüket.

2/4. A Vegán Aktivisták Magyarország Egyesület tájékoztatja a Támogatót arról, hogy a Támogatás nem minősül közérdekű adománynak.

2/5. A Vegán Aktivisták Magyarország Egyesület tájékoztatja a Támogatót, hogy a Támogatásért cserébe termékértékesítést, vagy szolgáltatás-nyújtást nem követelhet, feltételeket nem támaszthat a Támogatás - ÁSZF 2/3. pontja szerint meghatározott célok szerinti - felhasználása során.

2/6. A Vegán Aktivisták Magyarország Egyesület tájékoztatja a Támogatót arról, hogy a Támogatás tekintetében a hatályos jogszabályok tükrében számlaadási kötelezettsége nem áll fenn, a Támogatásról számla nem kerül kiállításra.

2/7. A Vegán Aktivisták Magyarország Egyesület a Támogatási szerződés teljesítése során a Támogatóval kapcsolatot tart amennyiben:

 • A Vegán Aktivisták Magyarország Egyesület hírlevélre feliratkozott.
 • Az Alkalmi támogatás sikeresen végrehajtódott, illetve a Rendszeres támogatás első sikeres végrehajtásáról, kivétel ha banki átutalással történő Támogatás esetén.
 • A weboldalon leadott Támogatás valamilyen okból sikertelen volt.
 • A Támogató a Támogatás lemondásáról szóló értesítőt küld, akkor a Támogatás felfüggesztésének sikerességéről.

2/8. A Vegán Aktivisták Magyarország Egyesülettel szemben a Támogatási szerződéssel összefüggésben igény csak és kizárólag a már teljesített támogatási összeg felső határáig érvényesíthető, azzal, hogy a Támogatás visszakövetelésének lehetősége és a Támogatási szerződéstől való elállás kizárt.

A Támogatási szerződés módosítása és megszűnése

2/9. Alkalmi támogatás esetében a Támogatási szerződés nem módosítható a Támogató által.

3. Rendszeres támogatás esetében a Támogatási szerződés az info@veganaktivistak.hu e-mail címre küldött elektronikus levélben történő kéréssel bármikor módosítható az alábbiak szerint:

 • a Rendszeres támogatás teljesítésének szüneteltetése
 • a szünetelő Rendszeres támogatás teljesítésének újraindítása;
 • a Rendszeres támogatás teljesítésének megszüntetése.

3/1. A Vegán Aktivisták Magyarország a Támogatási szerződést bármikor egyoldalúan jogosult módosítani a jelen ÁSZF módosításával, de ezek a módosítások egyetlen Támogatási szerződést sem érinthetnek hátrányosan, így különösen nem írhatnak elő semmilyen jogcímen fizetési kötelezettséget a Támogató részére, tekintettel arra, hogy a Támogatás tényleges teljesítése minden esetben önkéntes.

Amennyiben a Támogató jelen ÁSZF korábbi időállapot szerinti változatát kívánja megtekinteni, úgy az ÁSZF megjelölt időállapotának megfelelő változatot a Vegán Aktivisták Magyarország Egyesület elektronikus úton küldi meg számára.

3/2. A Támogatási szerződés tekintetében elállási jog egyik Fél által sem gyakorolható semmilyen jogcímen.

3/3. A Támogatási szerződés tekintetében felmondás a Vegán Aktivisták Magyarország Egyesület által semmilyen jogcímen nem gyakorolható.

3/4. A Támogatási szerződést a Támogató bármikor jogosult egyoldalúan, indokolás nélkül és azonnali hatállyal felmondani akképp, hogy az info@veganaktivistak.hu e-mail címen, levélben kapcsolatba lép a Vegán Aktivisták Magyarország Egyesülettel.

A jelen alpont szerinti felmondás a Támogatási szerződést azonnali hatállyal megszünteti, mely megszűnésről a Vegán Aktivisták Magyarország Egyesület külön tájékoztatást nem küld.

3/5. A Támogatási szerződés a Felek minden cselekménye, vagy nyilatkozata hiányában megszűnik, amennyiben

 • lejár a Rendszeres támogatásnak, támogatás megtételekor kitűzött hónapok száma
 • lejár az első Rendszeres támogatás megtételekor használt bankkártya

Tájékoztatással él e körben a Vegán Aktivisták Magyarország Egyesület arról is, hogy amennyiben a Támogatóval több Támogatási szerződést kötött, úgy az egyes támogatói teljesítéseket a legkésőbbi időpontban megszűnő Támogatási szerződés megszűnésének napjáig mely körülmény a korábbi Támogatási szerződések esetleges megszűnését nem érinti.

Az előző bekezdések szerinti adatközlésnek a Vegán Aktivisták Magyarország Egyesület csak abban az esetben tud eleget tenni, ha a Támogatási szerződések során nem történt azonnali hatályú felmondás a Támogató részéről.

3/6. A Támogatási szerződés megszűnik továbbá abban az esetben is – annak létrejöttétől számított 7 (hét) naptári nap elteltével –, ha a Támogatás teljesítése ténylegesen nem történik meg.

Adatkezelés

3/7. A Támogatási szerződéssel összefüggő adatkezelésekre vonatkozó Adatkezelési tájékoztató a www.veganaktivistak.hu/adatkezeles oldalon érhető el, illetve az info@veganaktivistak.hu e-mail címen a Vegán Aktivisták Magyarország Egyesület folyamatosan a Támogató rendelkezésre áll bármilyen adatkezelési-, adatbiztonsági-, vagy adatvédelmi kérdés felmerülése esetén.

Záró rendelkezések

3/8. A Vegán Aktivisták Magyarország Egyesület ÁSZF 2/3. pontjában meghatározott céljainak elérése érdekében a jelen ÁSZF által nem nevesített formában is támogatható, ehhez azonban a Felek külön, eseti megállapodására van szükség; ilyen megállapodás megkötése a info@veganaktivistak.hu elektronikus levélcímre küldött üzenetben kezdeményezhető.

3/9. A Vegán Aktivisták Magyarország Egyesület a Támogatási szerződések hatálya alatt a Támogatóval mindenben és messzemenőkig együttműködik, folyamatosan rendelkezésére áll a info@veganaktivistak.hu elektronikus levélcímen és a jelen ÁSZF legelején jelzett elérhetőségei bármelyikén.

4. A Támogatási szerződésre és az azzal kapcsolatos minden kérdésre Magyarország anyagi- és eljárási jogszabályai az irányadóak, azzal, hogy a jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben elsősorban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak.

4/1. A Támogatási szerződésre és az azzal kapcsolatos minden kérdésre Magyarország anyagi- és eljárási jogszabályai az irányadóak, azzal, hogy a jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben elsősorban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak.

4/2. A jelen ÁSZF-re és értelmezésére a magyar jog és a magyar nyelv értelmezési szabályai az irányadók.

4/3. Az ÁSZF bármely rendelkezésének esetleges érvénytelensége az ÁSZF többi részének érvényességét nem érinti.

4/4. A Támogató a támogatással egyidejűleg elfogadja ezen ÁSZF rendelkezéseit.

Budapest, 2024. február 29.